5. savjetovanje uzgajivača konja

Hrvatska poljoprivredna agencija u suorganizaciji sa Udrugom uzgajivača konja hrvatski toplokrvnjak, dana 9. ožujka 2018. godine organizira 5. savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj, koje će se održati u Ivanić-Gradu u hotelu Sport.

Cilj Savjetovanja je stručno informiranje i edukacija uzgajivača i ljubitelja konja te ostalih zainteresiranih za sektor konjogojstva. Tijekom Savjetovanja održat će se predavanja iz područja zakonske regulative, uzgoja i selekcije, smještaja, zdravstvene zaštite i reprodukcije kopitara. Predavači su stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede, Agronomskog i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Poljoprivrednog fakulteta J. J. Strossmayera iz Osijeka.

5_savjet_1 5_savjet_2

4. savjetovanje uzgajivača konja

Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji sa Središnjim savezima i udrugama uzgajivača konja, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Bjelovarsko-bilogorske županije organizira IV. savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj koje će se održati 17. ožujka 2017. godine u Bjelovaru.

HPA4A PROGRAM 4. SAVJETOVANJA

 

Sjednica Skupštine 2016.

Sukladno članku 22. Statuta Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja i sukladno aktualnim potrebama

SAZIVAM
sjednicu Skupštine
Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja Zagreb

Sjednica će se održati 10. prosinca 2016. (subota) u Križevcima u Visokom gospodarskom učilištu, u dvorani na Ratarnici (Ergela).
Početak rada u 11 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED

  1. Izbor radnih tijela Skupštine.
  2. Izvještaj o radu i aktivnostima od Izborne skupštine do danas.
  3. Uzgojni izvještaj 2026.
  4. Rasprava o izvještajima.
  5. Donošenje odluke o radu ili likvidaciji Udruge.

 

Obrazloženje

Izborna skupština Udruge održana je 12. rujna 2015. Na sjednici, koja je održana regularno, izabrana su sva radna tijela sukladno Statutu Udruge. Upravni odbor konstituiran je na prvoj sjadnici ovog saziva 6. 10. 2015. a ostala tijela konstituirana su od strane tajnika putem telefona ili interneta. Na prvoj sjednici Upravnog odbora raspoređeni su poslovi i zadaci članovima, ali aktivnosti nije bilo.

U životu Udruge događa se niz aktivnosti o kojima treba odluka ili zaključak organa upravljanja. Pokušano je putem interneta postavljati pitanja radi zauzimanja poslovnih stavova, ali osim časnih iznimaka, nitko nikad nije odgovorio.

Radi takove neaktivnosti izabranih rukovodećih članova, smatram, da treba raspraviti o radu Udruge ili, ako nikoga Udruga više ne interesira, treba donijeti odluku o olikvidaciji, nakon 30 godina rada i djelovanja. Sada je vrijeme pojačane aktivnosti na planu sportskog konjogojstva u državi, uvedene su novčane potpore i više bez rada unutar Udruge nije moguće slijediti šira zbivanja.

Radi takove situacije, smatram potrebnim otvoriti raspravu o aktualnoj problematici i zauzeti jasne stavove o sudbini Udruge.

Na sjednicu naglašeno pozivam članove Upravnog i Nadzornog odbora i članove svih radnih tijela Skupštine.

Križevci, 5. prosinca 2016.

 

Predsjednik Udruge:
Zlatko Navojec, v. r.

Za autentčnost otpravka:
Josip Seleš, dipl. ing. – tajnik