SAZIV IZBORNE SKUPŠTINE

Upravni odbor Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja Zagreb, sukladno članku 21 Statuta, na svojoj 13(2) sjednici donosi

SAZIV IZBORNE SKUPŠTINE

 Sjednica Izborne skupštine Udruge održati će se 12. rujna 2015. u Križevcima, na Visokom gospodarskom učilištu, na ERGELI (Ratarnica), s početkom u 11 sati.

Za sjednicu Izborne skupštine predložen je sljedeći

 DNEVNI RED

 1. Otvaranje Izborne skupštine;
 2. Predlaganje i izbor radnih tijela Skupštine;
 3. Izmjene i dopune Statuta Udruge;
 4. Izvještaj Upravnog odbora;
 5. Uzgojni izvještaj;
 6. Financijski izvještaj;
 7. Izvještaj Nadzornog odbora;
 8. Rasprava o izvještajima;
 9. Razrješenje izbornih tijela Skupštine;
 10. Kandidiranje i izbor Predsjednika Udruge;
 11. Kandidiranje i izbor članova Upravnog odbora Udruge,
 12. Kandidiranje i izbor članova Nadzornog odbora;
 13. Kandidiranje i izbor članova Uzgojne arbitraže;
 14. Kandidiranje i izbor članova Disciplinske komisije;
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Udruge;
 16. Pitanja i prijedlozi;

Obrazloženje

 Zadnja Izborna skupština Udruge održana je 11.01.2011., kojeg datuma je prestao mandat izbornim tijelima Skupštine. Nakon tog datuma Udruga je funkcionirala uz Statutarno zastupstvo Voditelja uzgoja, koji nije izborni, nego imenovani, tako da nije bilo pravne praznine.

Ovim Sazivom pozivaju se svi članovi Udruge na sjednicu Izborne skupštine u naznačenom mjestu i terminu.

Članovi Udruge s nepodmirenim dugovanjem prema Udruzi na Izbornoj skupštini nemaju pravo glasa.

Izvještaj  i program rada, od 1. 9. biti će dostupni na web stranici Udruge – www.huusk.hr

Križevci, 25. 8. 2015.

Predsjednik:
Josip Krivić – Vlado

2. savjetovanje uzgajivača konja

Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji sa Središnjim savezima i udrugama uzgajivača konja Hrvatske, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Brodsko-posavske županije organizira 2. savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj koje će se održati 27. veljače 2015. godine u Slavonskom Brodu.

HPA1 HPA2

Procedura promjene vlasništva Hrvatskih športskih konja

Vlasnici Hrvatskih športskih konja, prilikom prodaje ili bilo kojeg razloga promjene vlasništva konja, dužni su se držati ove Procedure.

Za upis promjene vlasništva Hrvatskih športskih konja u Registru konja Udruge i Registru kopitara Hrvatske, potrebno je slijedeće:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac promjene vlasništva Udruge;
 2. Identifikacijski dokument (putovnica);
 3. Potvrda o vlasništvu starog vlasnika;

Stari vlasnik konja, nakon završene kupoprodaje, navedene dokumente šalje Voditelju uzgoja Udruge (običnom poštom na adresu: Josip Seleš, B. Radić 62, 48321 Peteranec).

Novi vlasnik dobiva potvrđenu putovnicu i potvrdu o vlasništvu na svoje ime.

Cijena procedure je 300,00 kn, koju plaća novi vlasnik.

Ako novi vlasnik nije upisan u Registar vlasnika kopitara u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji, treba izvršiti upis u lokalnom sjedištu Agencije.

Bez pridržavanja ove procedure, nije moguće izvršiti upis promjene vlasništva Hrvatskih športskih konja.

 1. veljače 2015.
Upravni odbor Udruge

Odluka o ocjeni i odabiru pastuha 2014.

Upravni odbor Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja donio je
ODLUKU O OCJENI I ODABIRU PASTUHA 2014.

Ocjena i odabir pastuha 2014. održati će se 15. studenoga 2014. godine na Ergeli ŠPAR u Severinu.
Vlasnici pastuha kandidata trebaju izvršiti prijavu Voditelju uzgoja Udruge najkasnije do 8. studenoga 2014. godine.
Ocjena i odabir će se obaviti sukladno Pravilniku.

Voditelj uzgoja Udruge: Josip Seleš, dipl. ing.

Savjetovanje uzgajivača konja

U petak, 25. travnja 2014. godine održava se Savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije, na koje pozivamo naše uzgajivače da u što većem broju sudjeluju u radu savjetovanja, jer sportsko konjogojstvo se treba izboriti za svoj status u nacionalnom konjogojstvu, a Savjetovanje je prigoda za upozorenje državnih organa na postojeću zapostavljenost sportskih uzgoja.

18. travnja 2014.

Voditelj uzgoja Udruge: Josip Seleš, dipl. ing.

poziv_savjetovanje_1

poziv_savjetovanje_2