Izvještaj s izborne skupštine 2015.

U subotu, 12. rujna 2015. godine u Križevcima je na Visokom gospodarskom učilištu, na ergeli (Ratarnica) održana izborna skupština Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja. Sjednicu Skupštine prigodnim pozdravnim riječima otvorio je bivši predsjednik Josip Krivić – Vlado, koji je obrazložio razloge kašnjenja održavanja Izborne skupštine. Tajnik Udruge detaljno je obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge te je donesen novi tekst Statuta usklađen s Zakonom o udrugama.

Voditelj uzgoja i tajnik Udruge dipl. ing. Josip Seleš izvijestio je da su svi uzgojno selekcijski poslovi svake godine obavljeni kvalitetno i na vrijeme i temeljna zadaća Udruge – uzgoj Hrvatskih športskih konja obavljena je sukladno uvjetima i mogućnostima članova Udruge.

Upravni odbor Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja je za novog predsjednika Udruge kandidirao je gospodina Zlatka Navojca iz Bjelovara, istaknutog uzgajivača konja i vlasnika vrhunskih športskih grla. Na sjednici Skupštine ta kandidatura je jednoglasno prihvaćena i Zlatko Navojec je nakon glasovanja jednoglasno izabran za predsjednika Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja Zagreb na mandat od 4 godine.

Novoizabrani predsjednik je potom predložio 7 kandidata za članove Upravnog odbora i to kako slijedi po abecednom redu:

  • Babić Alen
  • Božić Milan
  • Coner Marijan
  • Csik Goran
  • Gagro Željko
  • Juras Darko
  • Munduković Zoran

Predloženi kandidati nakon glasovanja izabrani su jednoglasno.

Osim izabranih kandidata u sastav Upravnog odbora, sukladno Statutu, ulazi voditelj uzgoja po položaju. Voditelj uzgoja Udruge Josip Seleš, dipl. ing. imenovan je 20. 1. 2007. na neodređeno vrijeme.

Pod točkom Pitanja i prijedlozi Skupštini se obratio gost Skupštine Franjo Poljak, voditelj uzgojnih programa konjogojstva u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. On je u svojem izlaganju upoznao članove Udruge s Odlukmv Vlade RH, kojom je donesen Nacionalni program poticanja razvoja toplokrvnog konjogojstva, po kojem su osigurana sredstva za poticaje do 2020. godine.