O nama

logo_small

48260 Križevci, M. Demerca 1

MB 01402951

OIB 63331215573

 

Početna ideja

Ideja o uzgoju sportskih konja rođena je koncem 70-ih godina prošlog stoljeća. Tada su se potrošili vojni konji, koji su zaostali nakon likvidacije konjice u armiji, a kvalitetnih uzgoja nije bilo. Za oživljavanje konjičkog sporta uvozili su se gotovi sportski konji iz inozemstva. Tako je Yu reprezentacija na Mediteranskim igrama u Sinju 1979. bila sastavljena od uvezenih konja. Često su uvoženi konji problematične kvalitete, a za velike novce. Radi toga odlučeno je kvalitetne športske konje uzgajati na domaćem tlu, za što su postojali svi relevantni čimbenici.

Realizacija ideje

Odlučeno je domaći uzgoj početi s kvalitetnom provjerenom genetikom, koju je trebalo kupiti. Utom cilju, zadatak je dobio naš eminentni konjanički stručnjak Mileta Babović, nastanjen u Njemačkoj. On je kontaktirao sve kvalitetne njemačke uzgoje i kao najpogodniji, koji je prihvatio suradnju, bio je Savez uzgajivača Holstein konja. Nakon dogovorene suradnje, koncem 1979. kupljene su 4 gravidne kobile za Poljoprivredni institut u Križevcima, koji je bio u fazi revitalizacije školskih praktikuma. Kupljenim kobilama osnovan je konjogojski praktikum, koji je ubrzo prerastao u Centar za konjogojstvo i konjički sport i konjogojstvo je kao predmet uvedeno u nastavni program na Srednjoj i Višoj poljoprivrednoj školi u sastavu Poljoprivrednog instituta u Križevcima. Učenici i studenti, koji su se tada školovali u Križevcima i danas predstavljaju značajan faktor u konjogojstvu i konjičkom športu u Hrvatskoj.

Početak uzgoja

Kao početni datum uzgoja športskih konja obilježavamo 8. ožujka 1980., kada su u Križevcima istovarene prve Holstein kobile. Od tog dana vode se uzgojni dokumenti za cjelokupan uzgoj športskih konja u Hrvatskoj. Ubrzo je izrađen i donesen Program uzgoja, kao i ostali uzgojni propisi sukladno zakonodavstvu Hrvatske. Institut je dobio državno ovlaštenje za vođenje uzgojno selekcijskih poslova u športskom konjogojstvu, koje je nakon osnutka Udruge uzgajivača Holstein konja 1986. preneseno na nju. Nakon prvog uvoza i početka proizvodnje konja u Institutu, uzgoj Holstein konja širi se u zemaljsku populaciju, ćemu pridonosi značajan uvoz konja privatnih uzgajivača i konjanika. Kada je stećena kritična masa zainteresiranih pokreće se inicijativa i dolazi do osnivanja Udruge.

Osnivanje Udruge

Udruga uzgajivača Holstein konja Hrvatske osnovana je 26. travnja 1986. u Križevcima. Registrirana je sukladno tadašnjem zakonodavstvu u Republičkon sekretarijatu unutarnjih poslova u Zagrebu i otpočela je radom. Širenjem uzgoja i povećanjem interesa uzgajivača i drugih uzgojnih tipova športskih konja, 1997. Udruga mijenja ime u današnji naziv Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja Zagreb.

Udruga se širila učlanjivanjem sve većeg broja uzgajivača športskih konja i ubrzo je postala značajan subjekt na nacionalnom planu. Udruga djeluje na cijelom području Hrvatske i za svoje članove obavlja sve uzgojno selekcijske zahvate. Konstituirana je sukladno svjetskim modernim uzgojima, ima izrađenu svu potrebnu uzgojnu dokumentaciju, usklađenu s zakonskim propisima RH i s propisima Svjetske federacije uzgajivača športskih konja – WBFSH, čija je punipravna članica od 2008. godine, upravo zbog sukladnosti provođenja uzgojno selekcijskih poslova na uzgoju HRVATSKOG ŠPORTSKOG KONJA.

Udruga ima rješenje Ministarstva poljoprivrede o uzgoju uzgojno valjanih konja uzgojnog tipa Hrvatski športski konj. Tim rješenjem pokriveni su svi članovi Udruge i predstavljaju uzgajivače uzgojno valjanih konja.

Udruga je organizacijski ustrojena sukladno Statutu, funkcionira po demokratskim principima i posluje sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Broj članova Udruge 255

Broj proizvedenih konja po Uzgojnom programu 927

Broj konja u vlasništvu članova Udruge 656

Broj matičnih kobila 272

Broj odabranih pastuha 15

RUKOVODSTVO UDRUGE

UPRAVNI ODBOR

 • Josip Krivić – Vlado, predsjednik, Ladimirevci, 098-252-018
 • Josip Seleš, dipl. ing., voditelj uzgoja i tajnik, Peteranec, 098-374-751
 • Dr. sc. Petar Bosnić, član, Zagreb, 091-735-7734
 • Zlatko Navojec, član, Bjelovar, 098-248-381
 • Zdravko Petrović, ecc, član, Zagreb, 098-453-839
 • Mr. sc. Milan Božić, dr. vet. med., član, Lipik, 098-362-779
 • Prof. dr. sc. Drago Ružić, član, Valpovo, 098-223-091

NADZORNI ODBOR

 • Ante Lovrić, predsjednik, Vinkovci, 099-3127-034
 • Mr. sc. Valentina Papić Bogadi, član, Koprivnica
 • Mato Presečan, član, Graberje Ivaničko

UZGOJNA ARBITRAŽA

 • Prof. dr. sc. Ante Ivanković, predsjednik
 • Dr. sc. Nidal Korabi, član
 • Član po prijedlogu podnositelja prigovora

KONTAKT SA SVJETSKOM FEDERACIJOM – WBFSH

 • Mr. sc. Valentina Papić Bogadi

OVLAŠTENI ZASTUPNICI UDRUGE

 • Josip Krivić – Vlado
 • Josip Seleš, dipl. ing.

KONTAKT

E-mail adresa: huusk@kc.t-com.hr

Telefon: 098-374-751

Fax: 048-636-068

Adresa za poštu:

Josip Seleš

Braće Radić 62

48321 Peteranec