3. savjetovanje uzgajivača konja

Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji sa Središnjim savezima i udrugama uzgajivača konja, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Koprivničko-križevačke županije, organizira 3. savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj koje će se održati 11. ožujka 2016. godine u Križevcima.

HPA1 HPA3_program

Izvještaj s izborne skupštine 2015.

U subotu, 12. rujna 2015. godine u Križevcima je na Visokom gospodarskom učilištu, na ergeli (Ratarnica) održana izborna skupština Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja. Sjednicu Skupštine prigodnim pozdravnim riječima otvorio je bivši predsjednik Josip Krivić – Vlado, koji je obrazložio razloge kašnjenja održavanja Izborne skupštine. Tajnik Udruge detaljno je obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge te je donesen novi tekst Statuta usklađen s Zakonom o udrugama.

Voditelj uzgoja i tajnik Udruge dipl. ing. Josip Seleš izvijestio je da su svi uzgojno selekcijski poslovi svake godine obavljeni kvalitetno i na vrijeme i temeljna zadaća Udruge – uzgoj Hrvatskih športskih konja obavljena je sukladno uvjetima i mogućnostima članova Udruge.

Upravni odbor Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja je za novog predsjednika Udruge kandidirao je gospodina Zlatka Navojca iz Bjelovara, istaknutog uzgajivača konja i vlasnika vrhunskih športskih grla. Na sjednici Skupštine ta kandidatura je jednoglasno prihvaćena i Zlatko Navojec je nakon glasovanja jednoglasno izabran za predsjednika Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja Zagreb na mandat od 4 godine.

Novoizabrani predsjednik je potom predložio 7 kandidata za članove Upravnog odbora i to kako slijedi po abecednom redu:

 • Babić Alen
 • Božić Milan
 • Coner Marijan
 • Csik Goran
 • Gagro Željko
 • Juras Darko
 • Munduković Zoran

Predloženi kandidati nakon glasovanja izabrani su jednoglasno.

Osim izabranih kandidata u sastav Upravnog odbora, sukladno Statutu, ulazi voditelj uzgoja po položaju. Voditelj uzgoja Udruge Josip Seleš, dipl. ing. imenovan je 20. 1. 2007. na neodređeno vrijeme.

Pod točkom Pitanja i prijedlozi Skupštini se obratio gost Skupštine Franjo Poljak, voditelj uzgojnih programa konjogojstva u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. On je u svojem izlaganju upoznao članove Udruge s Odlukmv Vlade RH, kojom je donesen Nacionalni program poticanja razvoja toplokrvnog konjogojstva, po kojem su osigurana sredstva za poticaje do 2020. godine.

OKVIRNI PROGRAM RADA UDRUGE U MANDATU 2015. DO 2019.

 1. Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja Zagreb, putem svojih članova provodi Program uzgoja Hrvatskog športskog konja i vodi Registar proizvedenih konja i za taj uzgoj obavlja sve predviđene i potrebne uzgojno selekcijske poslove.
 2. Program uzgojnog stvaranja Hrvatskog športskog konja traje već punih 35 godina. Početak toga rada datira od 08.03.1980., dana kada su na tlo Hrvatske istovarene prve Holstein kobile, kupljene za Poljoprivredni institut Križevci. Taj rad početnog uzgojnog stvaranja preuzela je Udruga i od 1986. samostalno, putem svojih članova, unapređuje i konsolidira Hrvatskog športskog konja.
  Ovim programom, još se više učvršćuje određenje za postizanje davno postavljenog cilja.
 3. Temelj za kvalitetno uzgojno selekcijsko djelovanje, je suradnja s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, s kojom postoji ugovorena kvalitetna suradnja i jasno utvrđeni poslovi za sudionike ugovora.
 4. Iz prednjeg proizlaze tekući poslovi, koji se obavljaju tijekom godina, a imaju za cilj aktualno ažuriranje dokumentacije, radi zadovoljenja zakonskih propisa i za provođenje uzgojno selekcijskih mjera.
 5. Osnovna uzgojno selekcijska mjera je odabir pastuha i ocjenjivanje mladih kobila, kako bi se ostvario gojidbeni napredak. Odabir pastuha se u pravilu obavlja jednom godišnje, na jednom mjestu, koje raspolaže adekvatnim uvjetima za takav posao. Odabir se obavlja komisijski, sukladno uzgojnim propisima Udruge.
 6. Ocjenjivanje i klasiranje mladih kobila nužno je radi upisa u matičnu evidenciju. Udruga vodi Izvornu matičnu knjigu ustrojenu sukladno preporukama Europske unije i našim zakonima. Matična knjiga strukturirana na A i B odjeljak, može uzgojno obuhvatiti sva grla od interesa za gojidbeno stvaranje HŠK-a.
 7. Donošenjem novih i unapređivanjem zakonskih propisa, sve više se zahtjeva praćenje i bilježenje raznih podataka, koji moraju uči u datoteke Udruge, pa je imperativ dogradnja i prilagođavanje računalnog sustava Udruge, što će biti važan posao tijekom ove godine.
 8. Posebno je važan zadatak, uspostaviti računalnu vezu s Registrom kopitara, koji vodi Hrvatska  poljoprivredna agencija. Na taj način bi se skratilo vrijeme i smanjila papirologija, prilikom upisa raznih promjena, koje se moraju registrirati, bilo zbog uzgojnih, bilo zbog vlasničkih potreba.
 9. Glavni cilj uzgoja je proizvodnja kvalitetnih športskih konja za potrebe domaćeg konjičkog športa, tako i za izvoz. Od ove godine, Udruga počinje uvoditi testiranje proizvedenih konja na športsku uporabnu vrijednost. To je naročito važno kod natjecanja mladih konja. Radi objektivizacije ostvarenih rezultata, uvodi se sustav ponderiranja športskih rezultata, po jedinstvenoj formuli.
 10. Udruga, kao članica Svjetske federacije uzgajivača športskih konja – WBFSH, ima pravo svoja grla slati na Svjetsko prvenstvo mladih konja, koje se održava u jesen svake godine. Zadaća je Udruge pronalaziti sredstva za upućivanje svojih predstavnika na to natjecanje.
 11. Ove godine će započeti edukacija uzgajivača konja, radi unapređivanja uzgoja i primjene novih saznanja i dostignuća u toj oblasti. Takova edukacija obavljati će se po teritorijalnim skupinama uzgajivača.
 12. Udruga planira ove godine na jesen, prigodno i svećano obilježiti 35 godina rada na gojidbenom stvaranju Hrvatskog športskog konja i 29 godina kontinuiranog rada i djelovanja Udruge. Za tu manifestaciju sačiniti će se posebni progran, kako bi se naglasak stavio na stručni i znanstveni značaj toga rada, poglavito uz sudjelovanje svih vinovnika u tom radu, a naročiti naglasak će se staviti na sudjelovanje znanstvenika u oblasti konjogojstva.
 13. Za vrijeme trajanja ovog mandata, Udruga će izvršavati obveze, koje će se javljati tijekom vremena, a koje nije moguće predvijeti ovim programom, a koje će biti uzrokovane promjenama zakonskih ili znanstveno stručnih saznanja.

Križevci, 12. rujna 2015.

Predsjednik:
Josip Krivić – Vlado