Potpora Ministarstva – plavi dizel u konjogojstvu

Prvu informaciju o korištenju plavog dizela u konjogojstvu pročitajte na linku.