Saziv redovne skupštine i izvanredne izborne skupštine

Predsjednik Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja Zagreb, sukladno članku 22 statuta Udruge saziva

REDOVNU SKUPŠTINU I IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU

Sjednica Izborne skupštine Udruge održati će se 11. ožujka 2021. u Križevcima na Visokom gospodarskom učilištu, na Ratarnici (Ergela) s početkom u 13 sati.

Za sjednicu skupštine predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Financijski izvještaj za 2020. godinu
  2. Usvajanje financijskog izvještaja
  3. Razrješenje dosadašnjeg Predsjednika HUUŠKa
  4. Razrješenje dosadašnjeg Upravnog Odbora
  5. Kandidiranje Predsjednika Udruge
  6. Izbor Predsjednika Udruge
  7. Predlaganje i potvrđivanje članova Upravnog odbora
  8. Dopuna Statuta, izmjena sjedišta udruge
  9. Razno

Prilog: Financijski izvještaj za 2020. godinu