HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA ŠPORTSKIH KONJA
PRIJAVNI LIST OŽDREBLJENJA KOBILE
Podaci o vlasniku
Ime i prezime:*
Adresa:*
Pošta i mjesto:*
OIB:*
Telefonski broj:*
E-mail:*
E-mail:*

Podaci o kobili
Ime:*
ULN:*

Podaci o pastuhu
Ime:*
ULN:*

Podaci o ždrebetu
Datum oždrebljenja:*
Spol:*
Boja:*
Ime:*
Mjesto oždrebljenja:*
Br. IKG kartice vlasnika štale mu kojoj se ždrijebe nalazi:*
Upisati SERIJSKI broj IKG kartice (8 znamenaka)
  • Uz prijavni list obvezno dostaviti i HUUŠK pripusnicu za prirodni pripust ili potvrdu o osjemenjivanju ovjerenu od osobe koja je izvršila osjemenjivanje.
  • Za ždrebad proizvedenu umjetnom oplodnjom također je obavezno dostaviti i DNK karticu pastuha.
  • Ispunjavanjem i slanjem ovog dokumenta naručujem uslugu upisa ždrebeta u SRK, izdavanje putovnice kao i ostalih pripadajućih dokumenata po cjeniku HUUŠK.
  • Nakon što kliknete na gumb 'Pošalji formular' na Vašu e-mail adresu će stići pdf dokument koji je potrebno potpisani i skenirati te zajedno s gore navedenom dokumentacijom dostaviti na e-mail adresu info@huusk.hr