HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA ŠPORTSKIH KONJA


ZAHTJEV ZA PROMJENOM VLASNIŠTVA KONJA
Stari vlasnik
Ime i prezime:*
Adresa:*
Pošta i mjesto:*
OIB:*
Telefonski broj:*
E-mail:*

Novi vlasnik
Ime i prezime:*
Adresa:*
Pošta i mjesto:*
OIB:*
Telefonski broj:*
E-mail:*
Vlasnik štale u kojoj se sada grlo nalazi:*
Broj. IKG kartice vlasnika štale u kojoj se grlo nalazi:*
Upisati SERIJSKI broj IKG kartice (8 znamenaka)

Podaci o konju
Ime:*
UELN:*
  • Ispunjavanjem i slanjem ovog dokumenta naručujem uslugu promjene vlasništva gore navedenog grla u SRK-u i Identifikacijskom dokumentu grla, kao i ostalih pripadajućih dokumenata po cjeniku HUUŠK.
  • Trošak promjene vlasništva pripada novom vlasniku.
  • Obavezno dostaviti Identifikacijski dokument (putovnicu) grla na adresu HUUŠK-a.
  • Nakon što kliknete na gumb 'Pošalji formular' na Vašu e-mail adresu će stići pdf dokument koji je potrebno potpisani te zajedno s gore navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu HUŠK-a.