Login

Odredba Nacionalnog Programa poticanja provedbe uzgojnih programa


Vrijeme objave: 08.09.2021 12:13

title

Poštovani,

ovim putem podsjećamo Vas na odredbu novog Nacionalnog Programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025. za podmjeru 4.2.a. (Potpora uzgoju rasplodnih kobila) i 4.2.b. (Potpora uzgoju rasplodnih pastuha), a kojom je definirano da rasplodno grlo ima pravo na potporu ukoliko je uz ostale minimalne uvijete, ždrijebe testirano na roditeljstvo. Ovom odredbom obveza testiranja na roditeljstvo obuhvaća sve pasmine predviđene Programom.

Sukladno navedenom, molim Vas da imate na umu:

  1. DNK trošak za ždrijebe je na trošak vlasnika ždrebeta
  2. DNK trošak za kobilu je na trošak vlasnika kobile
  3. DNK trošak za pastuha je na trošak vlasnika pastuha

Nakon uzimanja uzorka izdaje se pripadajuća DNK kartica koja je trajnog karaktera