Login

Arhiva objava

x
Arhiva objava
 
Datum 
Naziv događaja 
Sazetak 
 08.03.2022upute za pripusnu sezonu ...X
~/Content/Images/News/nm.png17.01.2022Upis IBAN - a žiro-računaPoticaji za 2021. godinu...X
~/Content/Images/News/nm.png11.10.2021Izvanredna skupština HUUŠK-aKriževci, 20. listopada 2021....X
~/Content/Images/News/nm.png23.09.2021Revizija pastuha odobrenih za 2022. godinuČlanovi koji u vlasništvu imaju rasplodne pastuhe pozivaju se na prijavu svojih pastuha......X
~/Content/Images/News/nm.png15.09.2021Postanite član HUUŠK-a ...X
~/Content/Images/News/nm.png08.09.2021Odredba Nacionalnog Programa poticanja provedbe uzgojnih programa ...X
~/Content/Images/News/nm.png08.09.2021Objavljen Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u RH2021.-2025.......X