Login

Revizija pastuha odobrenih za 2022. godinu


Vrijeme objave: 23.09.2021 11:12

Članovi koji u vlasništvu imaju rasplodne pastuhe pozivaju se na prijavu svojih pastuha...


title

Predmet: revizija pastuha odobrenih za 2022. godinu

Poštovani članovi,

Članovi koji u vlasništvu imaju rasplodne pastuhe pozivaju se na prijavu svojih pastuha za reviziju za pripusnu sezonu 2022. godine.

Prijaviti se mogu svi članovi koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  1. Plaćena članarina za 2021. godinu
  2. Član prijavljen u HUUŠK kroz aplikaciju na web stranici https://huusk.hr/Clanstvo/Prijava.aspx što možete provjeriti na https://huusk.hr/Clanstvo/
  3. Pastuh upisan u SRK (središnji registar kopitara)
  4. Pastuh s punim porijeklom u 4 generacije
U prijavi treba navesti slijedeće podatke:
  1. Ime, prezime, OIB vlasnika i broj telefona za kontakt
  2. Ime pastuha i UELN
  3. Adresu štale u kojoj se pastuh nalazi

Rok za prijavu je do 01. 11. 2021. godine.

Po prijavi vlasnici će biti kontaktirani te će biti dogovoren termin obilaska i procjene pastuha od strane uzgojne komisije. Na osnovu procjene, komislija će , pastuhu dati ili uskratiti licencu za 2022. godinu.

Trošak dolaska uzgojne komisije snosi HUUŠK.
Cijena licence za 2022. godinu iznosi 1.000,00 kn.
Prijave poslati na e-mail info@huusk.hr

Za HUUŠK
Predsjednik

Željko Gagro