Login

Poziv na redovnu Skupštinu Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja


Vrijeme objave: 06.10.2022 15:46

Križevci, 22.10.2022.


title

Poštovani,

 

temeljem Članka 25., Statuta Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja sazivam Redovnu Skupštinu Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja  za dan 22.10.2022.

Sjednica će se održati u prostorijama Visokog gospodarskog učilišta, Ratarna 28 Križevci s početkom u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                                         DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine – izbor radnih tijela

Izbor verifikacijskog povjerenstva

Izbor zapisničara

Izbor dva ovjerovitelja zapisnika

 1. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 2. Prijedlog dnevnog reda
 3. Verifikacija zapisnika s prošle Skupštine
 4. Izvješća o radu za 2021. godinu

Izvješće Predsjednika HUUŠK-a za razdoblje travanj 2021 – travanj 2022

Izvješća voditelja uzgoja

 1. Izvješće predsjednika Nadzornog odbora
 2. Financijsko izvješće HUUŠK-a za 2021.god.
 3. Prihvaćanje izvješća
 4. Promjena 2 člana Upravnog odbora
 5. Financijski plan za 2022.god.
 6. Razno

S poštovanjem,

HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA ŠPORTSKIH KONJA

Željko Gagro, predsjednik

 

 

 

Prilozi: